Empty div for the top background
ЗА НАС

УСЛУГИ

НАШИЯТ ОПИТ Е ПРЕДИМСТВО

Във фирмата работят специалисти с дългогодишен опит, които са преминали курсове на обучение при фирмите производители. Поддържаме постоянни контакти с регионалните и националната служба по противопожарна и аварийна безопасност при изграждане на пожароизвестителни системи. “ФИТИХ” ООД притежава лиценз № З/02-558 от 6.01.2021г. издаден от Главна Дирекция "Национална полиция" - София за изграждане на обекти със сигнално-охранителна техника на територията на цялата страна. Вижте лиценза тук.

Фирма "ФИТИХ" ООД притежава лиценз за поддържане и обслужване на пожарогасителни системи, пожароизвестителни системи, системи за управление на дим и топлина и пожарни кранове - N781/21.08.2017. Вижте лиценза тук.

Фирма "ФИТИХ" ООД е вписанa и притежава актуално удостоверение TV 013164 - от Централния професионален регистър на строителя на КАМАРАТА НА СТРОИТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ. Вижте удостоверението тук.

Качественото изпълнение на услугите и контролът върху тях са гарантирани от;

  • Система за управление на качеството по ISO 9001:2015;
  • Система за управление на информационната сигурност по ISO 27001:2013;
  • Система за управление на здравето и безопасността при работа по ISO 18001:2007.

ВИСОКОТО КАЧЕСТВО – НАША ВСЕКИДНЕВНА ГРИЖА

Качеството е основна предпоставка за надеждното и безаварийно функциониране на изградените от нас системи. Основна цел на фирмата е изграждането на надеждни, гъвкави, съобразени със специфичните особености на обектите пожароизвестителни и сигнално-охранителни системи, системи за контрол на достъпа, видеонаблюдение, електроинсталации. Задължително се съобразяваме както с индивидуалните изисквания на клиентите, така и с противопожарните норми, регламентирани в НАРЕДБА 2 - Противопожарни строително технически норми на МВР. Съобразявайки се с нормативните изисквания, желанията на клиента за степен на сигурност при охраната, с финансовите му възможности и при осигуряване на комфорт и естетика фирмата е в състояние да задоволи изискванията на Възложителя при изпълнението на инсталациите.

ДОБРАТА ОРГАНИЗАЦИЯ – ГАРАНЦИЯ ЗА СИГУРНОСТ

Организацията на дейността, задълбоченото познаване и прилагане на действащите нормативи и стандарти, трайните и делови контакти с фирмите производители и доставчици на специализирана апаратура, съчетани с висококвалифицирани кадри създават условия за разработване и реализиране на правилни технически решения, на качествени и извършени за максимално кратко време строително-монтажни и сервизни работи при изгодни за клиента условия.
В структурно отношение във фирмата са обособени направления:
  • маркетинг
  • търговски отдел
  • проучване и проектиране
  • строително-монтажна дейност
  • сервизна дейност
Гаранционните срокове на изградените от нас системи са от 12 до 36 месеца и са в зависимост от гаранционния срок на производителя на заложената на съответния обект апаратура. За сервизната дейност предлагаме отделен договор за абонаментно техническо поддържане. Като фирма, която държи на качеството и коректността поемаме своята отговорност при внедряването и продължителното функциониране на изградените от нас системи. Разполагаме с необходимата сервизна апаратура, сервизни автомобили и сервизни техници в София, Велико Търново, Русе, Пловдив и Бургас с което осигуряваме качествено и бързо техническо обслужване на територията на цялата страна. За всички изградени от нас системи сме осигурили абонаментно техническо поддържане непосредствено след предаването им за експлоатация. Разполагаме с електронна база данни за всеки обект. Всичко това е предпоставка всеки възникнал технически проблем да бъде отстраняван бързо, качествено и компетентно на място.