Empty div for the top background
ЗА НАС

ЗА НАС

Фирма “ФИТИХ” ООД е създадена през 1994г., с цел изпълнение на инженерингови услуги за изграждането на пожароизвестителни и сигнално-охранителни системи, системи за входящ контрол и видеонаблюдение и други системи, свързани с охранителната дейност, както и всички видове силнотокови и слаботокови инсталации.

Фирмата предлага пълен инженеринг: проучване, проектиране, доставка, монтаж, гаранционен и абонаментен сервиз. При оборудване на обектите използваме апаратура на чужди и български фирми. Предлаганата техника притежава необходимите сертификати и е одобрена за приложение в България от съответните органи.